Senecio (Kanaryaotu)

Özet

Senecio (Kanaryaotu) neredeyse dünyanın tamamında görülen bir cins olup çok sayıda süs bitkisini barındırmaktadır.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Senecio (Kanaryaotu) genellikle 5 ila 250 cm büyüyebilen tek, iki ya da çok yıllık otlar ile çalılardan oluşan bir cinstir. Kök sıklıkla etli olup, lifli, rizomlu ya da kazık formundadır. Gövde tek ya da küme halinde, dallı ya da dalsız ve diktir. Yapraklar tabanda ve/veya gövdede, almaşlı dizilişli ve saplı ya da sapsızdır. Yaprak ayası elsi ya da teleksi damarlı, yumurtamsı, üçgensi, mızraksı, şeritsi ya da ipliksi ve kenarları loblu, düz, dişli ya da testere dişlidir. Çiçek kurulu genellikle yalancı şemsiye halinde, zaman çiçek başları tek ya da salkım halindedir. İnvolukrum silindirik ila çansı ve 5 ila 15 mm çapındadır. Filariler kalıcı, 2 sıra halinde 5, 8, 11 ya da 21 adet, dik, çoğunlukla yumurtamsı ila mızraksı ya da şeritsi ve kenarları sıklıkla kuruzarsıdır.

Çiçek tablası düz ila dışbükey ve peteksidir. Dilsi çiçekçikler genellikle 5, 8, 13 ya da 21 adet, dişi ve verimli olup taç genellikle sarı, nadiren beyaz, kırmızımsı ya da morumsu renklidir. Tüpsü çiçekçikler 13 ila 80 adet, erselik ve verimli olup taç genellikle sarı, nadiren beyaz, kırmızı ve morumsu renklidir. Kapçık silindirik ya da prizmatik, genellikle 5 adet kabarık çizgili ya da köşeli ve çıplak ya da tüylüdür. Sorguç genellikle kalıcı, 30 ila 80 adet, beyaz ila saman renkli kıllıdır. Kalabalık bir cinstir ve binin üzerinde taksona sahiptir. Senecio rowleyanus (inci tanesi), Senecio macroglossus ve Senecio elegans gibi popüler süs bitkilerine sahiptir. Cins dünyanın tamamında yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Latince yaşlı adam anlamına gelir. Tohum dağıtma zamanı kapçıkları tutan sorguçların görünümüne işaret eder. Dilimize aynı kökten girmiş senato ve senatör gibi kelimeler mevcuttur.

Kocaeli’ndeki türler

Senecio (Kanaryaotu)

Senecio vernalis

Kanarya otu

Senecio vulgaris

Senecio vulgaris

Taşakcılotu

Senecio lividus

Senecio lividus

Kum kanaryaotu