İçeriğe geç

Scutellaria orientalis (Sarı kaside)

Bitkiler › Ballıbaba takımı › Ballıbabagiller › Kaside › Sarı kaside

İran-Turan elementi.

5 ila 45 cm büyüyebilir. Tabanda odunsu gövdeli, çok yıllık bitkilerdir. Yapraklar belirgin saplı, 5 ila 30 mm uzunluğunda, yaprak ayası yumurtamsı eliptik ila şeritsi, loblu, loblar geriye kıvrık, genellikle küt uçludur. Çiçek kurulu uçta, genellikle üst üste binmiş bırahteli, alt bırakteler tam kenarlıdır. Çanak iki dudaklıdır. Taç oraksı, 20 ila 32 mm boyunda, genellikle sarı, bazen kırmızımsı noktalıdır. Fındıksı meyve, dikdörtgenimsi ve keçemsi tüylüdür.

Bitki doğal olarak Türkiye ve Kafkasya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Kayalık yamaçlarda görülür. Başiskele ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenmiştir. Görseller Peter Hanegraaf’ın izni ile kullanılmıştır.

Dilimizde Sarı kaside adı ile bilinmektedir.

Haziran ve ağustos ayları arasında çiçek açar.

400 ila 1500 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Scutellaria orientalis (Sarı kaside) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/scutellaria-orientalis/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın