Scutellaria (Kaside)

Tanımı

Sıklıkla tabanda odunsu çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar genellikle saplıdır. Çiçek kurulu salkım ya da başak halinde, çiçekler brahte ya da çiçeksi yaprak koltuklarından tek olarak çıkarlar. Çanak iki dudaklıdır. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Cins antikçağdan beridir tıbbi özellikleri nedeniyle kullanılmaktadır.

Etimoloji

Cins adı Latince tabak şekilli anlamına gelir. Meyve zamanı çanağın yapısına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Scutellaria hastifolia

Scutellaria hastifolia

Mızraklı kaside