İçeriğe geç

Scutellaria hastifolia (Mızraklı kaside)

Bitkiler › Ballıbaba takımı › Ballıbabagiller › Kaside › Mızraklı kaside

Avrupa-Sibirya elementi.

10 ila 50 cm büyüyebilir. Gövde dalsız ya da tabanda dallı, dört köşeli ve köşeleri tüylüdür. Taç mavimsi menekşe renginde, 15 ila 25 mm uzunluğunda, iki dudaklı ve uzun tüplüdür. Tacın üst dudağı dışbükeydir. Çanak çan biçiminde ve iki dudaklıdır. İkisi uzun ikisi kısa dört ercik vardır. Yapraklar karşılıklı dizilişli ve kısa saplıdır. Scutellaria galericulata ile yakındır ancak üst bölümleri genellikle düz olan dar tebersi yapraklar, çanağın salgılı havlı ve tacın güçlü biçimde kıvrık olması ile ondan ayırt edilir.

Bitki doğal olarak Avrupa ve Kafkasya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Sulak alanların kenarında görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Mızraklı kaside adı ile bilinmektedir.

Haziran ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 300 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Sıtma tedavisinde kullanılır.

Doğan, Hüseyin (2022). Scutellaria hastifolia (Mızraklı kaside) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/scutellaria-hastifolia/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın