Site icon Kocaeli Bitkileri

Scorzonera (Tekesakalı)

Pseudopodospermum molle

Pseudopodospermum molle: 07/04/2019; Ballıkayalar; 70 m.; sulak alan. © Hüseyin Cahid Doğan

Tanımı

Podospermum cinsinin tamamı Scorzonera cinsine taşınmıştır. [Podospermum için]: Tek, iki ya da çok yıllık bitkilerdir. Kök gövdesi kalın, silindirik, rizomlu ya da yumruludur. Yapraklar tabandan çıkar ya da gövdededir, basit ve kenarları düz, şeritsi ila genişçe yumurtamsı mızraksı ya da derince bölünmüş, saplı ya da sapsızdır. Çiçek başları tek ya da çok sayıdadır. İnvolukrum yumurtamsı ya da silindiriktir. Kapçık silindiriktir. Cins Avrasya ve kuzey Afrika’ya özgüdür. Cinse bağlı bazı türlerin kökleri yenilebilirdir, ayrıca köklerinden lateks elde edilir.

Etimoloji

Cins adı İtalyanca küçük yılan anlamına gelir. Yılan ısırıklarına karşı kullanılmasına işaret eder. Cinsin Türkçe adı olan tekesakalı Tragopogon (Yemlik) cinsinin klasik adıdır.

Kocaeli’ndeki türler

Exit mobile version