Sclerochloa (Mıcırotu)

Tanımı

Tek yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Dil saydamdır. Yaprak ayası düzdür. Çiçek kurulu salkım halindedir. Cins Avrasya ve kuzey Afrika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sert ot anlamına gelir. Cinsin sert yapısına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Sclerochloa dura

Sclerochloa dura

Mıcır otu