Site icon Kocaeli Bitkileri

Sclerochloa dura (Mıcır otu)

Sclerochloa dura

Sclerochloa dura

Tanımı

16 cm büyüyebilir. Gövde yatık ya da dik ve serttir. Yaprak kılıfı pürüzsüzdür. Dil kesik ila küt ve 1 ila 3 mm uzunluğundadır. Çiçek kurulu 1 ila 4 cm uzunluğunda ve serttir. Sap 1 mm uzunluğunda ve kalıncadır. Başakçık 6 ila 10 mm uzunluğunda, darca dikdörtgensi ve küme halindedir. Dışkavuz tüysüz, dikdörtgensi yumurtamsı; alttaki 2 ila 3 mm uzunluğunda, 3 damarlı; üstteki 3,5 ila 5 mm uzunluğunda ve 7 ila 9 damarlıdır. Alt içkavuz 4,8 ila 6 mm uzunluğunda, üst içkavuz daha kısa ve tüysüzdür. Başçık 0,8 ila 1,5 mm uzunluğundadır.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrasya’da yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler, Herbaryum] Tahrip edilmiş araziler ve sulak alanların civarında görülür. Körfez ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir. Mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde mıcırotu adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sert ot anlamına gelir. Cinsin sert yapısına işaret eder. Tür adı Latince sert anlamına gelir. Türün gövdesinin sert olmasına işaret eder. İkili adlandırma öncesi adı “Gramen arvense, polypodii panicula crassiore”dir.

Exit mobile version