İçeriğe geç

Sclerochloa dura (Mıcır otu)

Mıcır otu


Anahtar kelimeler: Avrupa-Sibirya elementi.

Dolaşım

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Mıcırotu › Mıcır otu

Dağılımı

Bitki doğal olarak Avrasya’da yayılış gösterir.

Genel bilgiler

16 cm büyüyebilir. Gövde yatık ya da dik ve serttir. Yaprak kılıfı pürüzsüzdür. Dil kesik ila küt ve 1 ila 3 mm uzunluğundadır. Çiçek kurulu 1 ila 4 cm uzunluğunda ve serttir. Sap 1 mm uzunluğunda ve kalıncadır. Başakçık 6 ila 10 mm uzunluğunda, darca dikdörtgensi ve küme halindedir. Dışkavuz tüysüz, dikdörtgensi yumurtamsı; alttaki 2 ila 3 mm uzunluğunda, 3 damarlı; üstteki 3,5 ila 5 mm uzunluğunda ve 7 ila 9 damarlıdır. Alt içkavuz 4,8 ila 6 mm uzunluğunda, üst içkavuz daha kısa ve tüysüzdür. Başçık 0,8 ila 1,5 mm uzunluğundadır.

Gözlem

Tahrip edilmiş araziler ve sulak alanların civarında görülür. Körfez ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir.

Yaygın adları

Mıcırotu.

Çiçek zamanı

Mayıs-Haziran ayları.

Yükseklik

0-1600 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “sert ot” anlamına gelir. Cinsin sert yapısına işaret eder. Tür adı Latince “sert” anlamına gelir. Türün gövdesinin sert olmasına işaret eder. İkili adlandırma öncesi adı “Gramen arvense, polypodii panicula crassiore”dir.

Literatür

Essai d’une Nouvelle Agrostographie 98, 174, 177, pl. 19, f. 4. 1812. (L.) P.Beauv.

Bir Yorum Yazın