İçeriğe geç

Sclerochloa dura (Mıcır otu)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Mıcırotu › Mıcır otu

Avrupa-Sibirya elementi.

16 cm büyüyebilir. Gövde yatık ya da dik ve serttir. Yaprak kılıfı pürüzsüzdür. Dil kesik ila küt ve 1 ila 3 mm uzunluğundadır. Çiçek kurulu 1 ila 4 cm uzunluğunda ve serttir. Sap 1 mm uzunluğunda ve kalıncadır. Başakçık 6 ila 10 mm uzunluğunda, darca dikdörtgensi ve küme halindedir. Dışkavuz tüysüz, dikdörtgensi yumurtamsı; alttaki 2 ila 3 mm uzunluğunda, 3 damarlı; üstteki 3,5 ila 5 mm uzunluğunda ve 7 ila 9 damarlıdır. Alt içkavuz 4,8 ila 6 mm uzunluğunda, üst içkavuz daha kısa ve tüysüzdür. Başçık 0,8 ila 1,5 mm uzunluğundadır.

Bitki doğal olarak Avrasya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Tahrip edilmiş araziler ve sulak alanların civarında görülür. Körfez ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir.

Dilimizde Mıcırotu adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Sclerochloa dura (Mıcır otu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/sclerochloa-dura/ Erişim tarihi: 30 January 2023

Bir Yorum Yazın