Site icon Kocaeli Bitkileri

Scleranthus (Kınavel)

Özet

Scleranthus (Kınavel) genelde toprağın hemen üzerinde küçük ila büyük kümeler oluşturan ve taç yaprakları olmayan türlerden oluşan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Caryophyllales

Karanfil takımı

Caryophyllaceae

Karanfilgiller

Tanımı

Scleranthus (Kınavel) tek, iki ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Kazık kök incedir. Gövde yatık ya da dik, dallı ve siilindirik olup iki yanda da havlıdır. Yapraklar sapsız, karşılıklı dizilişli, tek damarlı, bizsi ila şeritsi ve küt ya da sivri uçludur. Kulakçık görülmez. Çiçekler gevşek ya da sıkı, tepede ya da koltuklarda küme halindedir. Çanak yapraklar beş adet, serbest, yeşilimsi, mızraksı ila bizsi, 1,5 ila 4 mm uzunluğunda, otsu, beyaz kenarlı, kuruzarsı ve sivri ya küt uçludur. Taç yaprak mevcut değildir. Ercik 2 ila 10 adettir. İplikçik serbesttir. Boyuncuk iki adet, 0,8 ila 1 mm uzunluğunda ve top başlıdır. Torbacık yumurtamsıdır. Tohum kapsül başına bir adet, sarımsı, küresel, sıkıştırılmış değil ve pürüzsüzdür. Cins Akdeniz havzası, Avustralya ve Avrupa Sibirya floral bölgesine özgüdür ancak günümüzde dünyanın neredeyse tamamına dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sert çiçekli anlamına gelir ve bu bağlamda çiçek örtüsünün dokusuna işaret eder. Cinsin Türkçe adı olan kınavel kelimesi cinsin önceki adı olan Knavel’den türetilmiş gibi gözükmektedir. Knavel kelimesi, küçük farklarla da olsa cinsin Avrupa dillerindeki yaygın adıdır.

Kocaeli’ndeki türler

Exit mobile version