Scleranthus (Kınavel)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardır. Yatık ya da diktirler. Gövdeler çok dallı ve iki yanda da havlıdır. Yapraklar karşılıklı ve bizsi ila şeritsidir. Kulakçık görülmez. Çiçekler gevşek ya da sıkı, tepede ya da koltuklarda küme halindedir. Çanak yaprak sayısı beştir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sert çiçekli anlamına gelir. Çiçek örtüsünün dokusuna işaret eder. Cinsin Türkçe adı olan kınavel kelimesi cinsin önceki adı olan Knavel’den türetilmiş gibi gözükmektedir. Knavel kelimesi, küçük farklarla da olsa cinsin Avrupa dillerindeki yaygın adıdır.

Kocaeli’ndeki türler