Scirpus (Topakbedri)

Tanımı

Karasal, rizomlu ve çok yıllık bitkilerdir. Gövde basit, tek ya da küme halindedir. Yapraklar tabanda ya da gövdede, genişçe şeritsidir. Çiçek kurulu tepede şemsiye halinde bir talkımdır ve çok sayıda kol görülür. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sepet anlamına gelir. Cinsin sepet yapımında kullanılmasına işaret eder. Bu aileye bağlı çok sayıda cinsin Türkçe adı için berdi kelimesi içeren karşılıklar önerilmiş ancak bu cins içinde nedense bedri kelimesi kullanılmış. Olasılıkla bir hata. Berdi (بردي) kelimesi Cyperus papyrus (Papirüs) türünün Arapça karşılığıdır.

Kocaeli’ndeki türler

Scirpus sylvaticus

Scirpus sylvaticus

Topakbedri