Scandix (Kişkiş)

Tanımı

Tek yıllık bitkilerdir. Kökü incedir.  Yapraklar 1 ila 3 arası teleksidir. Çanak yaprak görülmez. Çiçekler beyaz renklidir.

Etimoloji

Cins adının kaynağı açık değildir. Gerek Antik Yunan ve gerekse Roma’da bu isimle anılmaktadır. Bir görüşe göre, Antik Yunanca parlamak kelimesi ile ilintilidir ve bitkilerin açık yeşil yapraklarına işaret edilmektedir.

Kocaeli’ndeki türler