İçeriğe geç

Sarcopoterium spinosum (Abdest bozan)

Bitkiler › Gül takımı › Gülgiller › Abdestbozan › Abdest bozan

Akdeniz elementi.

75 cm büyüyebilir. Bitki yığın halindedir. Dış kabuk gümüşî ve kısa havlıdır. Yapraklar dikdörtgensi ve 11 ila 25 arası dikdörtgensi ila yumurtamsı, düz ya da 3 ila 5 dişli yaprakçıklıdır. Üst yüzeyleri kısa havlı, alt yüzeyleri beyazımsı ülgerlidir. Çanak yaprak yeşil renkli, sıklıkla beyaz kenarlı, yumurtamsı dikdörtgensi ve 2 mm uzunluğundadır. Tepecik kırmızımsıdır. Meyve küresel, sarımsı kahverengi ve 3 ila 5 mm çapındadır.

Doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Deniz kenarı, kayalık yamaçlar ve makiliklerde görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Abdestbozan, Çakır dikeni ve Geren dikeni adları ile bilinmektedir.

Mart ve nisan ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Meyvesi tüketilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Sarcopoterium spinosum (Abdest bozan) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/sarcopoterium-spinosum/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın