Sarcopoterium spinosum (Abdest bozan)


Plantae

Bitkiler


Rosales

Gül takımı


Rosaceae

Gülgiller


Sarcopoterium

Abdestbozan

Abdest bozan

Sarcopoterium spinosum

Sarcopoterium spinosum (Abdestbozan) hakkında genel bilgiler.

75 cm büyüyebilir. Bitki yığın halindedir. Dış kabuk gümüşî ve kısa havlıdır. Yapraklar dikdörtgensi ve 11 ila 25 arası dikdörtgensi ila yumurtamsı, düz ya da 3 ila 5 dişli yaprakçıklıdır. Üst yüzeyleri kısa havlı, alt yüzeyleri beyazımsı ülgerlidir. Çanak yaprak yeşil renkli, sıklıkla beyaz kenarlı, yumurtamsı dikdörtgensi ve 2 mm uzunluğundadır. Tepecik kırmızımsıdır. Meyve küresel, sarımsı kahverengi ve 3 ila 5 mm çapındadır.

Cins adı Latince etli Poterium anlamına gelir. Cinsin çiçeklerinin Poterium cinsi (artık Sanguisorba (çayır düğmesi)) ile benzerliğine işaret eder. Tür adı Latince dikenli anlamına gelir. Türün yoğun dikenli yapısına işaret eder.

Gözlem bilgileri

Coğrafi dağılım

Doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler]

Habitat

Deniz kenarı, kayalık yamaçlar ve makiliklerde görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Türkçe adı

Dilimizde abdestbozan, çakır dikeni ve geren dikeni adları ile bilinmektedir.

Çiçek zamanı

Mart ve nisan ayları arasında çiçek açar.

Rakım

Deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Kullanım bilgileri

Gıda

Meyvesi tüketilir.

Görüşünüzü Yazın