Santalales (Güvelek takımı)

Tanımı

Parazit bitkilerden oluşan bir takımdır. Takım 18 metre boylanabilen türlerin yanı sıra, 3 mm uzunluğundaki en küçük çiçekli bitkilerden biri olan Arceuthobium minutissimum türünü de ihtiva eder.

Etimoloji

Takım adını, Santalum cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki aileler

Thesium divaricatum

Santalaceae

Güvelekgiller