İçeriğe geç

Santalales (Güvelek takımı)

Bitkiler › Güvelek takımı

Parazit bitkilerden oluşan bir takımdır. Takım 18 metre boylanabilen türlerin yanı sıra, 3 mm uzunluğundaki en küçük çiçekli bitkilerden biri olan Arceuthobium minutissimum türünü de ihtiva eder.

Santalaceae

(Güvelekgiller)