Sambucus (Mürver)

Tanımı

Çalı ya da otlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar tek teleksi ve karşılıklı dizilişlidir ve bunlar genellikle 5 ila 9 arası yaprakçığa bölünür. Çiçekler beyaz ile krem renkli ve büyük kümeler halindedir. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Ağacın dalları belirli bir mesafe boyunca cepte taşınırsa romatizmayı tedavi edeceğine inanılırdı. Bitki tevazuyu simgeler. İskandinav mitolojisine göre Hyldemoer mürver ağaçlarında yaşar ve eğer bu ağaç kesilecekse ondan izin istenir. İskandinav mitolojisinde Huldra ve Thor’un bitkisi olarak kabul edilir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sambuce anlamına gelmektedir. Antikçağa özgü üflemeli bir çalgı aletinin adıdır. Bitkilerin sürgünlerinden elde edilen reçine bu müzik aletinde kullanılırdı. Cinsin Türkçe adı olan mürver olasılıkla Farsça inci (مروارى) kelimesi orijinlidir, eğer böyleyse atıf inci şeklindeki meyvelere yöneliktir.

Kocaeli’ndeki türler