Salviniales (Sueğreltisi takımı)

Tanımı

Sucul eğrelti otlarından oluşan bir takımdır.

Etimoloji

Takım adını, Salvinia cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki aileler

Salvinia natans

Salviniaceae

Sueğreltisigiller