Salviniaceae (Sueğreltisigiller)

BitkilerSueğreltisi takımı › Sueğreltisigiller

Küçük ve sucul bitkilerden oluşan bir ailedir. Gövdeler sürünücü ve dallıdır. Aile dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Azolla

(Kızıleğrelti)

Salvinia

(Sueğreltisi)