Salsola (Sodaotu)

Özet

Salsola (Sodaotu) taksonomik durumu karışık olan, genelde tuzcul alanlarda görülen ve bazı türleri bölgesel olarak tüketilen bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Caryophyllales

Karanfil takımı

Amaranthaceae

Horozibiğigiller

Tanımı

Salsola (Sodaotu) tek yıllık otlar ya da çalılardan oluşan bir cinstir. Gövdeler dik, yükselici ya da yatık ve dallı olup eklemsiz ve dikensizdir. Yapraklar çoğunlukla almaşlı dizilişli ve sapsızdır. Yaprak ayası şeritsiz, mıraksı, bizsi ya da ipliksi, yarı silindirik, düz kenarlı, küt uçlu ve dikenli ya da kıllıdır. Çiçek durumu başak formundadır. Çiçekler tek ya da birkaç sayıda bulunur. Bırahte yumurtamsı mızraksı ve dikenli uçludur. Çiçekler erselik ve 2 ikincil bırahtelidir. Çiçek örtüsü bölümleri kalıcı, yumurtamsı mızraksı ya da dikdörtgensi ve 5 adet olup olgunlaşan meyveleri sarmaktadır. Ercik beş adettir. Tepecik ve boyuncuk iki adettir. Meyveler kesecik biçiminde ve daireseldir. Perikarp zarsı ya da etlidir. Tohumlar dairesel, tohum kabuğu siyah ya da kahverengidir. Cins Avustralya, Avrasya ve Akdeniz havzasına özgüdür ancak günümüzde Amerika ve Afrika kıtalarına da dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Latince tuzlu anlamına gelir. Cinse bağlı bitkiler tuzcul alanlarda görülür. Bitkinin Türkçe adı olan sodaotu belirgin biçimde bitkinin geleneksel olarak soda külü kaynağı olması ile ilgilidir. Orijini Arapça suda’ (صُدَاع‎) kelimesidir.

Kocaeli’ndeki türler

Salsola tragus

Salsola tragus

Kum döngelesi

Salsola kali

Salsola kali

Döngele