Salsola (Sodaotu)

Tanımı

Ot ya da çalılardan oluşan bir cinstir. Gövdeler dik, yükselici ya da yatıktır. Dalsız ve dikensizdir. Bunlar tüysüz, tüylü ya da dikenli olabilir. Yapraklar çoğunlukla almaş dizilişli ve yine çoğunlukla şeritsidir. Çiçek kurulu başak formundadır. Çiçekler tek ya da birkaç sayıda bulunur. Meyveler kesecik biçimindedir. Tohumlar dairesel, tohum tabakası siyah ya da kahverengidir. Cins Asya kıtası ve Akdeniz havzasına özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Latince tuzlu anlamına gelir. Cinse bağlı bitkiler tuzcul alanlarda görülür. Bitkinin Türkçe adı olan sodaotu belirgin biçimde bitkinin geleneksel olarak soda külü kaynağı olması ile ilgilidir. Orijini Arapça suda’ (صُدَاع‎) kelimesidir.

Kocaeli’ndeki türler

Salsola tragus

Salsola tragus

Kum döngelesi