Salix eleagnos (İğde söğüdü)

derleyen:

cins:
Tanımı

Türkçe kaynaklarda Salix elaeagnos adı ile geçmektedir. 6 metre büyüyebilir. Nadiren de olsa 15 metreye kadar çıkabilir. Sürgünler ince, kırmızımsı kahverengi ve erken dönemde ince beyaz havlıdır. Yapraklar darca şeritsi ila şeritsi mızraksı, uçları sivri, kenarları dişli, 3 ila 12 cm uzunluğunda ve 0,6 ila 1,3 cm genişliğinde, üst bölümde koyu yeşil, alt bölümde ise beyaz kaba tüylüdür. Yapraklar sonbaharda sarı rengini alır. Yaprak sapı 1 ila 4 mm uzunluğundadır. Kulakçık görülmez. Kedicikler yeşil renkli, 3 ila 6 cm uzunluğundadır ve yapraklardan önce görünürler. Erkek kediciklerin sarı başçıkları vardır. Erkek ve dişi kedicikler ayrı ağaçlarda bulunur.

Türkçe adları

Dilimizde iğde söğüdü adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Latince su yanında anlamına gelir. Cinsin üyelerinin büyük bölümü sulak alanların kenarında görülür. Söğütlerin sulak alanları tercih etmeleri benzer benzeri tedavi eder anlayışı kapsamında, sulak yerlere yakın yaşayan insanlarda görülen (romatizma gibi) hastalıkları tedavi edeceği düşünülmüştür. Cinsin Türkçe adı olan söğüt kelimesi Türkçedir. Tür adı Latince iğde anlamına gelir. Yapraklarının Elaeagnus (iğde) yapraklarına benzemesine işaret eder.

Gözlem bilgileri

Doğal olarak Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler] Sulak alanların kenarında görülür. Başiskele ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir. Görseller Hermann Schachner’ın izni ile kullanılmıştır. Mart ve nisan ayları arasında çiçek açar. 400 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Fotoğrafları
© Doğan, Hüseyin (2022). Kocaeli Bitkileri.