Salicornia (Geren)

Tanımı

Tek yıllık ve etli bitkilerdir. Dik ya da yatık olabilirler. Gövde dallı ya da dalsız olabilir, etli, tüysüz ve eklemli bir görünüme sahiptirler. Yeşil görünümleri, güz aylarından itibaren kırmızıya dönebilir. Yapraklar karşılıklı dizilişli ve hayli ufaktır. Çiçek kurulu başak formundadır. Çiçek örtüsü meyve zamanı kalıcıdır. Tohumlar elipsoit ve sarımsı kahverengi zarsı bir kabuğa sahiptir. Tuzcul alanları tercih ederler. Cins büyük ölçüde kuzey yarımküreye özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Latince tuz boynuzu anlamına gelir. Bitkilerin tuzcul alanlarda görülmesine ve görünümlerinin boynuzu andırmasına işaret eder. Türkçe adı olarak kabul edilen geren ayrıca Sarcopoterium spinosum türünün de adıdır. Kelimenin Türkçe kökenli olduğu düşünülmektedir.

Kocaeli’ndeki türler

Salicornia europaea

Salicornia europaea

Deniz börülcesi