Sagina (Saginotu)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardır. Gövdeler ince, yatık ila yükselici ve genellikle yığınsı bir haldedir. Yapraklar oldukça dar, karşılıklı ve tabanda hafifçe kaynaşıktır. Çiçekler tek ya da birkaç çiçekli salkımlar halindedir. Çanak yapraklar dört ila beş adet ve serbesttir. Taç yapraklar dört ila beş adet, serbest, beyaz renkli, çok minik ve bazen de hiç yoktur. Kapsül yumurtamsı ila küresel, küçüktür. Tohumlar çok sayıda, minik ve böbrek biçimlidir. Cins kuzey yarımkürede yayılış gösterir. İsa’nın dirildiğinde ya da yeniden dünyaya geldiğinde ayağını bastığı/basacağı bitki olduğuna inanılır.

Etimoloji

Cins adı Latince ziyafet anlamına gelir. Cinsin otçul hayvanları şişmanlatma özelliğine işaret eder. Türkçe resmi adı olan saginotu cinsin bilimsel adından türetilmiş gibi gözükmektedir. Sagina, aynı zamanda Türkçede olan bir kelimedir ve arzulamak anlamına gelir.

Kocaeli’ndeki türler

Sagina maritima

Sagina maritima

Arsız saginotu

Sagina apetala

Sagina apetala

Tarla saginotu