Ruscus (Tavşanmemesi)

Tanımı

Rizomlu çalılar ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövde basit ya da dallıdır. Gövde dalları küçüktür. Çiçekler koltuklarda ya da yaprak benzeri pulların üzerinde ya da altında belirir. Meyve iri kırmızı renkli bir üzümsü olup 1 ila 4 arası tohum barındırır. Cins Akdeniz havzasına özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca gaga anlamına gelir. Cinse bağlı Ruscus aculeatus‘un yapraksı gövdeleri (cladode) sivri uçludur ve kuş gagasını andırır. Türkçe yaygın adı olan tavşanmemesi ise açıkça bitkilerin meyvelerine işaret etmektedir.