İçeriğe geç

Ruscus hypoglossum (Atdili)

Bitkiler › Kuşkonmaz takımı › Kuşkonmazgiller › Tavşanmemesi › Tavşan kirazı

Tıbbi bitkiAvrupa-Sibirya elementiSüs bitkisi.

35 ila 50 cm cm büyüyebilir. Gövdeler dalsız ve neredeyse diktir. Yapraksı gövdeler derimsi, darca ila genişçe eliptik, tepede genişçe sipsivri, 6 ila 10 cm uzunluğunda ve 2 ila 2,5 cm genişliğinde, tabanda doğru daralma ve bükülme eğilimindedir. Çiçekler minik, sarı renkli ve yapraksı gövdelerin üzerindedir. Yapraklar almaşlı dizilişlidir. Değerli bir süs bitkisidir, yavaş büyür ve tohumlarının çimlenme oranı düşüktür.

Bitki doğal olarak doğu Avrupa, Türkiye ve Kırım’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Ormanlık alanlar, çalılıklar ve kayalık bölgelerde görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Tavşan kirazı, At dili, Dere kirazı, Gelin küpesi, Yalova mercanı, Karamut ve Aleksandra adları ile bilinmektedir.

Mart ve mayıs ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Terletici, idrar söktürücü ve müshil etkisi vardır. Balla karıştırılarak kaynatıldığında balgam söktürücüdür.

Doğan, Hüseyin (2022). Ruscus hypoglossum (Atdili) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/ruscus-hypoglossum/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın