Ruppia (Ördekotu)

Özet

Ruppia (Ördekotu) karmaşık biçimde dallanmış gövdeleri ile geniş koloniler oluşturan sucul bitkilerden oluşan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Alismatales

Kurbağakaşığı takımı

Ruppiaceae

Ördekotugiller

Tanımı

Ruppia (Ördekotu), acı sularda görülen, 80 cm kadar uzayabilen yarı batık bitkilerden oluşan bir cinstir. Çoğunlukla tek ya da nadiren çok yıllıktırlar. Rizomlar ince ve sürünücüdür. Kök basit, düğüm başına 1 ila 2 adet ve uzun kök tüyleri ile örtülmüştür. Gövdeler simpodiyal biçimde büyür, ince ve uzatılmıştır. Yapraklar 10 cm uzunluğunda, 1 mm genişliğinde, darca ipliksi ila şeritsi, almaşlı ya da involusel olanlar neredeyse karşılıklı dizilişlidir. Yaprak ayası tek damarlı, minikçe testere dişli olan uç bölümü hariç kenarları düz ve ucu küt ya da sivridir. Yaprak tabanı kılıflıdır. Çiçekler erselik, belirsiz, bırahtesiz, küçük ve 2 çiçekten oluşan saplı başaklardadır. Çiçek örtüsü mevcut değildir. Ercik iki adettir. Meyve gagalı ve uzun saplı olup gaga dik ya da hafifçe geriye kıvıktır. Meyveler çiçeklerin aksine, saplı olup şemsiye biçimde dizilmeleri nedeniyle belirgindir. Cins kutup daireleri ve tropikal kuşaklar hariç halihazırda dünyanın tamamında görülür ve acı ile tuzlu sularda yaşar. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins 22 Ağustos 1688 – 7 Mart 1719 tarihleri arasında yaşamış Alman bitki bilimci Heinrich Bernhard Ruppius‘a adanmıştır. Almanya’nın Jena ve Thuringia bölgelerinin florası hakkında yazmaya başladığı eserini, ölümünden sonra Albrecht von Haller tamamlayarak yayımlamıştır.

Kocaeli’ndeki türler

Ruppia (Ördekotu)

Ruppia maritima

Sahil ördekotu