Rumex (Labada)

Etimoloji

Cins adı Latince kuzukulağı anlamına gelir. Muhtemelen Latince emmek anlamına gelen “rumo” kelimesinden türemiştir. Yaprakları emilerek susuzluk giderici olarak kullanılır. Cinsin Türkçe adı olan labadanın Theophrastus’un Rumex patientia’yı tanımlamak için kullandığı lapathos (λάπαθος) kelimesinden gelmesi muhtemeldir.

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövdeler diktir ve uzun bir kazık köke sahiptir. Yapraklar almaşlı dizilişlidir. Derimsi ila etli yapraklar tabanda rozet oluşturur. Kılıf tüpsüdür. Çiçekler halkavi biçimde dizilişlidir. Çiçekler genellikle gösterişsizdir. Cins dünyanın büyük bir bölümünde yayılış gösterir. Bitkilerin iri yaprakları tereyağını sarıp saklamak için kullanılmıştır. Köklerine deri tabaklamada başvurulmuştur. Cinse ait çok sayıda tür yenilebilirdir. Bitki sabrı simgeler.

Kocaeli’ndeki türler