İçeriğe geç

Rosa hemisphaerica (Kadıngöbeği)

Bitkiler › Gül takımı › Gülgiller › Gül › Kadıngöbeği

İran-Turan elementi.

1,5 metre büyüyebilir. Yapraklar grimsi yeşil renklidir ve 5 ila 9 yaprakçığa ayrılmıştır. Yaprakçıklar ters yumurtamsı, tepede küt, tabanda kamamsı, üst bölümde gri yeşil, alt bölümde havlıdır. Eksen yoğun biçimde salgılı tüylüdür. Kulakçık genellikle belirgin dişlidir. Çiçek sapı 0,5 ila 1 cm uzunluğundadır. Taç yapraklar dardır. Meyvesi turuncudur.

Doğal olarak batı Asya’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Kayalık yamaçlar, dere kenarı ve makiliklerde görülür. Gebze ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenmiştir.

Dilimizde Kadın göbeği ve Sarı yaban gülü adları ile bilinmektedir.

Mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açar.

800 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Rosa hemisphaerica (Kadıngöbeği) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/rosa-hemisphaerica/ Erişim tarihi: 5 February 2023

“Rosa hemisphaerica (Kadıngöbeği)” hakkında 2 yorum

Bir Yorum Yazın