Romulea columnae (Bodur çiğdem)

Tanımı

İki adet taban yaprağı görülür. Gövde yaprakları 1 ila 6 arası sayıda, dik ya da yayılıcı, uzun ve incedir. Sıkapa 1 ila 3 arası çiçek taşır. Sap kısadır. Çiçekler soluk leylak ila soluk menekşe renkli, mor damarlı, çiçek örtüsü boğazı sarı, bazen de neredeyse beyaz renklidir. Bırahte 0,6 ila 1,3 cm uzunluğunda, dar derimsi kenarlı, mor lekeli ya da kırmızımsı kahverengi beneklidir. İkincil bırahte neredeyse tamamen kuru zarsıdır. Çiçek örtüsü 0,9 ila 1,9 cm uzunluğunda, tüp 2,5 ila 5,5 cm uzunluğunda, bölüm mızraksı ya da ters mızraksı ve sivridir.

Türkçe adları

Dilimizde bodur çiğdem adı ile bilinmektedir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler, Herbaryum] Çayır, makilik ve dere kenarında görülür. Kandıra, Körfez ve  Gebze ilçelerinde gözlemlenmiştir. Şubat ve nisan ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 200 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Etimoloji

Cins adını Roma şehrinin kurucusu ve Roma Krallığı’nın ilk kralı olan Romulus’tan almaktadır. Romulus dönemimde; Roma şehrinin kurulması, kardeşi Remus’un öldürülmesi, düzenli ordunun kurulması, Senato organının oluşturulması ve halkın patrici ve pleb sınıfına bölünmesine dair bilgiler gerek Livius gerekse Dionysius tarafından ayrıntılı bir biçimde yazılmıştır. Cinse ait üyeler, Roma şehrine yakın bölgelerde yoğun olarak görülmektedir. Tür adı Latince sütun anlamına gelir. Türün sıkapa yapıasına işaret eder.

Fotoğrafları
© Doğan, Hüseyin (2022). Kocaeli Bitkileri.

Görüşünüzü Yazın