Romulea (Bodurçiğdem)

Özet

Romulea (Bodurçiğdem) cinsi zengin bir renk yelpazesine sahiptir ve küçük boylu çiğdem benzer çiçekleri barındırmaktadır.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asparagales

Kuşkonmaz takımı

Iridaceae

Süsengiller

Tanımı

Romulea (Bodurçiğdem) kormusu asimetrik, gömlek kahverengi, sert ve pürüzsüzdür. Toprak üstü bölümleri yıllıktır ve mevsim geçince ölür. Gömlek odunsu ila zarsıdır. Gövde kısa, toprak üstünde ya da toprak altında ise meyve zamanı toprak üstündedir. Bunlar basit ya da toprak üstü veya altında dallıdır. Taban yaprakları genellikle iki adettir. Çiçekler çeşitli renklerde olup sıklıkla merkezleri sarı renklidir. Tepaller uzun ya da kısa çiçek örtüsünde birleşik, uzunlukları farklı ve genellikle üst bölümde yayılıcıdır. Çiçekler tek ve terminal, sapsız ve 2 karşılıklı bırahte ile çevrilidir. Çiçeksel bırahteler yeşil renkli, kenarları zarsı ve soluk ya da bakır renklidir. Yumurtalık küreseldir. Meyve kapsül formunda olup dikdörtgensidir. Lokül başına çok sayıda tohum görülür ve bunlar küresel ya da hafifçe köşeli, sert ve parlak ya da donuktur.

Görünüm olarak Crocus cinsine çok benzer ancak Crocus cinsinin yapraklarına bulunan beyaz çizgi Romulea cinsinde görülmez. Ayrıca Crocus türleri gövdesizdir ve doğrudan kormustan çıkar, aksine Romulea türlerinin değişik uzunluklarda yeşil renkli sıkapaları vardır. Cins özellikle güney Afrika’ya, ayrıca Akdeniz havzasına özgüdür ancak günümüzde diğer kıtalara da yayılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adını Roma şehrinin kurucusu ve Roma Krallığı’nın ilk kralı olan Romulus’tan almaktadır. Romulus dönemimde; Roma şehrinin kurulması, kardeşi Remus’un öldürülmesi, düzenli ordunun kurulması, Senato organının oluşturulması ve halkın patrici ve pleb sınıfına bölünmesine dair bilgiler gerek Livius gerekse Dionysius tarafından ayrıntılı bir biçimde yazılmıştır. Cinse ait üyeler, Roma şehrine yakın bölgelerde yoğun olarak görülmektedir.

Kocaeli’ndeki türler