Romulea (Bodurçiğdem)

Tanımı

Kormus asimetrik, gömlek kahverengi, sert ve pürüzsüzdür. Taban yaprakları genellikle iki adettir. Cins özellikle güney Afrika’ya, ayrıca Akdeniz havzasına özgüdür.

Etimoloji

Cins adını Roma şehrinin kurucusu ve Roma Krallığı’nın ilk kralı olan Romulus’tan almaktadır. Romulus dönemimde; Roma şehrinin kurulması, kardeşi Remus’un öldürülmesi, düzenli ordunun kurulması, Senato organının oluşturulması ve halkın patrici ve pleb sınıfına bölünmesine dair bilgiler gerek Livius gerekse Dionysius tarafından ayrıntılı bir biçimde yazılmıştır. Cinse ait üyeler, Roma şehrine yakın bölgelerde yoğun olarak görülmektedir.

Kocaeli’ndeki türler