İçeriğe geç

Ricinus communis (Hint yağı)

Bitkiler › Söğüt takımı › Sütleğengiller › Hintyağı › Hint yağı

Tıbbi bitkiZehirli bitkiHaşerat kovucu, Arkeofit bitki.

12 metre kadar büyüyebilir. Parlak yapraklar 15 ila 45 cm uzunluğunda, uzun saplı, el parmakları biçiminde, 5 ila 12 arası loblu ve belirgin biçimde tırtıklıdır. Erkek çiçekler sarımsı yeşil iken dişi çiçeklerde kırmızı işaretler görülür. Meyvesi dikenli, yeşilimsi, oval, parlak, fasulye benzeridir ve yüksek oranda zehirli tohumlar ihtiva eder. Kumlu, killi ve geçirgen toprakları tercih eder. Tohumlar eylül ve kasım aylarında olgunlaşır. Çiçekleri tek evciklidir.

Bitki doğal olarak Hindistan’da yayılış gösterir ancak Akdeniz havzasında doğallaşmıştır. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Tahrip edilmiş araziler, yol kenarı ve bahçelerde görülür. Kartepe ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Hint yağı ağacı, Dedemene, Genegerçek otu, Generçek, Hırva, Hint baklası, Hindiye, Hinttaş, Japonika, Japon şemsiyesi, Kene ağacı, Kenek ve Kene otu adları ile bilinmektedir.

Nisan ve mayıs ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 900 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Yahudilik ve Hristiyanlıkta Hz. Yunus’un altında oturduğu ağacın olduğuna inanılır. Plinius: Mısır’da çokça bulunan bir bitkidir ve yağı yapılır. “croton” ve “sili” olarak bilinir. Avrupa için yeni bir bitkidir ve tohumları keneye benzediği için “ricinus” olarak anılmaktadır. Tohumlar suda kaynatılır ve daha sonra yağ yüzeyde durduğu için kolaylıkla sudan ayrılır. Yağ yemeklerde kullanmak için iyi değildir ancak lambalarda kullanılır. Yaprakları, Hint mitolojisindeki yarı insan yarı at olan Gandharva (Yunan mitolojisindeki sentorlar gibi) eline izafe edilerek Gandharva’nın eli olarak bilinir. Bitki bazı yörelerde harva olarak bilinir.

Müshil etkilidir. Hamilelik esnasında düşüğe neden olabilir. Zehirlenme vakalarında sindirim sistemini temizlemesi için kullanılır.

Hamilelik esnasında düşüğe neden olabilir. Tohumlarındaki risin maddesi zehirlidir. Bitkinin tamamı zehirlidir ve tohumlar özellikle çocuklarda ölümcüldür.

Sabun ve boya yapımında kullanılır. Böcek kovucudur. Tohumlarından mücevher yapılır.

Doğan, Hüseyin (2022). Ricinus communis (Hint yağı) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/ricinus-communis/ Erişim tarihi: 2 February 2023

Bir Yorum Yazın Cevabı iptal et