İçeriğe geç

Ribes (Bektaşiüzümü)


Dolaşım

BitkilerTaşkıran takımıBektaşiüzümügiller › Bektaşiüzümü

Genel bilgiler

Çalılardan oluşan bir cinstir. Yapraklar almaşlı dizilişli, basit ve genellikle elsi lobludur. Çiçek kurulu salkım halindedir. Taç ve çanak yapraklar 4 ila 5 arası sayıdadır. Cins büyük oranda kuzey yarımküreye özgüdür. Yenilebilir meyveleri için yetiştirilmekte, ayrıca süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır. Kuzey Amerika’da görülen türleri böbrek hastalıkları ile adet ve menapoz sorunlarında kullanılır. Meyveleri de doğruganlık arttırıcı olarak kullanılmıştır. Pers mitolojisine göre Hürmüz, iki firenk üzümü çalısına ruh vermiş ve ilk insan çifti olan Maşya ve Maşyana bu çalılardan doğmuştur.

Etimoloji

Cins adı Farsça “frenküzümü” anlamına gelir. Etimolojisi açık değildir. Büyük ihtimalle Süryanice orijinlidir. Kelime ekşi olması ile bilinen Rheum rhabarbarum (ravent, ışgın) için de kullanılmaktadır.

Literatür

Species Plantarum 1: 200. 1753. L.