Rhus (Sumak)

Tanımı

Çalılardan oluşan bir cinstir. Türkiye’de tek türle temsil edilmektedir. Yapraklar almaşlı dizilişlidir ve yaprakçıklara ayrılır. Çiçekler salkım halindedir. Meyve yuvarlak ve tek tohumludur. Cins kuzey yarımküreye özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sumak anlamına gelir. Kelimenin kırmızı (ῥόδον) kelimesinden gelmesi muhtemeldir, bu durumda meyvelerin rengine işaret eder. Dilimizdeki sumak kelimesi Süryanice kaynaklıdır ve bu dilde kırmızı anlamına gelir.

Kocaeli’ndeki türler