Rhaphiolepis (Yenidünya)

Tanımı

Dikensiz çalı ya da ağaçlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar her dem yeşil, basit ve iridir. Çiçek kurulu tepede bileşik salkım halindedir. Çiçekler beyaz renkli ve çanak lobları kalıcıdır. Cins doğu Asya’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca iğne pullu anlamına gelir. Çiçeklerin bırakteollerine işaret eder. Cinsin Türkçe adı olan yenidünya açık bir bağlantıya sahip değildir, çünkü cins Eskidünya orijinlidir. Beri taraftan bazı kaynaklar ağacın Türkiye’ye Amerika kıtası (yenidünya) üzerinden geldiğini kaydetmektedir.

Kocaeli’ndeki türler

Rhaphiolepis bibas

Rhaphiolepis bibas

Yenidünya