Rhagadiolus (Çatlakçanak)

Tanımı

Tek yıllık bitkilerdir. Gövde dik, dallı ya da yayılıcıdır. Yapraklar çoğunlukla tabandadır. İnvolukrum silindiriktir. Çiçekler sarı renklidir. Kapçık pürüzsüzdür. Sorguç görülmez. Cins Akdeniz havzasına özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca minik çatlak anlamına gelir. Filarileri çevreleyen kenar boşluklarına işaret eder. Cinsin Türkçe adı olan çatlakçanak da bu yapıya işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler