Reichardia (Karasakız)

Özet

Reichardia (Karasakız) genelde orman sınırlarında görülen ve çok sayıda benzeri olması nedeniyle teşhisi güç bitkilerden oluşan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Reichardia (Karasakız) tek ya da çok yıllık bitkilerden oluşan bir cinstir. Kök kazık formundadır. Gövde silindiriktir. Yapraklar tabanda ve gövdede, düz ya da derin teleksi, kenarları sıklıkla dişlidir. Çiçek sapı, çiçek başlarının altında kalınlaşır. Kömeçler tek, terminal ve uzun bir sap üzerindedir. İnvolukrum silindirik ila çan biçimlidir. Filariler birkaç sıra halinde, dıştakiler daha kısa, yumurtamsı ila mızraksı, sipsivri uçlu ve geniş kuruzarsı kenarlıdır. Çiçek tablası düz, çıplak ve çukurludur. Çiçekçiklerin tamamı dilsi olup bunlar erselik ve sarı renklidir. Taç genişçe şeritsidir. Taç tüpü silindirik, ıraksak olarak havlı, tabanda dar ve çıplaktır. Başçıklar tabanda kuyruklu ve uçta kısa koyu tırnaklıdır. Boyuncuk dalları şeritsi ve sivilcelidir. Kapçık silindirik, sıkıştırılmış, genellikle 4 köşeli, çıplak ve kahverengidir. Sorguç birkaç sıra halinde beyaz renkli kıllıdır. Yaprakları Balkanlarda çiğ ya da haşlanarak tüketilir. Cins Akdeniz havzası ile Batı Asya’ya özgüdür ancak günümüzde Avustralya’ya da dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins 7 Ağustos 1743 – 21 Ocak 1782 tarihleri arasında yaşamış Alman bitki bilimci Johann Jacob Reichard’a adanmıştır. Özellikle Almanya’nın Frankfurt bölgesinin florasına dair yaptığı erken çalışma ile bilinir.

Kocaeli’ndeki türler

Reichardia picroides

Reichardia picroides

Deli karasakız