Ranunculus paludosus (Koyunüçgülü)

Bitkiler › Düğünçiçeği takımı › Düğünçiçeğigiller › Düğünçiçeği › Koyun üçgülü

10 ila 30 cm büyüyebilir. Kök yumruları mekiksi ila yumurtamsı ve 5 mm uzunluğundadır. Gövdeler cılız tüylü ya da yayılıcı tüylü ve 1 ila 3 arası çiçeklidir. Kökten çıkan yapraklar genellikle farklı biçimlerde, genişçe dişli ya da üç lobludur. Çanak yapraklar yaslanıcıdır. Taç yapraklar 9 ila 14 mm uzunluğundadır. Meyve başları yumurtamsı dikdörtgensidir. Kapçık yumurtamsı dairesel ve 2 mm uzunluğundadır. Güneşli bölgeleri ve nemli toprakları tercih eder.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Çayır ve yamaçlarda görülür. Gebze ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Koyunüçgülü adı ile bilinmektedir.

Mart ve mayıs ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 200 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.