Rabelera (Urgancık)

Tanımı

Çok yıllık otlardır. Gövde dört köşelidir. 60 cm kadar boylanabilir. Yapraklar uzun, mızraksı, grimsi yeşil renkli, tüysüz, sapsız, karşılıklı dizilişli ve dekussattır. Çiçekler beyaz renkli, 2 ila 3 cm çapında ve beş taç yapraklıdır. Çanak yapraklar taç yapraklardan daha kısadır.

Etimoloji

Cins Amerikalı bitkibilimci Richard K. Rabeler‘a adanmıştır.

Kocaeli’ndeki türler