Pyrola (Kekliküzümü)

Tanımı

Her dem yeşil, dik ve çıplak otlardan oluşan bir cinstir. Kök uzun, ince ve dallıdır. Havai gövde yükselici, dalsız ve tabanda pulsudur. Yapraklar tabanda rozet halinde ve uzun saplıdır. Yaprak ayası yeşil renklidir ve kenarları düz ya da testere dişlidir. Sıkapa uzun ve incedir. Çiçekler çok sayıda, baş aşağı sarkık ve salkım halindedir. Çanak beş loblu ve kalıcıdır. Ercikler çıplaktır. Cins kuzey yarımküreye özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Latince küçük armut anlamına gelir. Cinsin yapraklarının armut yaprağına benzemesine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler