Pteridaceae (Baldırıkaragiller)

BitkilerEğrelti takımı › Baldırıkaragiller

Rizomları dik, sürünücü ya yükselici bitkilerden oluşan bir ailedir. Aile dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Adiantum

(Baldırıkara)

Cryptogramma

(Saklıeğrelti)