Pseudosasa (Okbambusu)

Tanımı

Çalımsı çok yıllık bitkilerden oluşan bir cinstir. Rizomlar sürünücüdür. Gövde dik, silindirik ve boştur. Boğum başına genellikle tek dallıdır. Cins Uzakdoğu’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sözde Sasa anlamına gelir. Cinsin, bir başka bambu cinsi olan Sasa ile benzerliğine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler