Site icon Kocaeli Bitkileri

Pseudopodospermum molle (İskorçina)

Pseudopodospermum molle

Pseudopodospermum molle: 07/04/2019; Ballıkayalar; 70 m.; sulak alan. © Hüseyin Cahid Doğan

Tanımı

Bazı kaynaklarda Scorzonera mollis adı ile geçmektedir. 5 ila 35 cm büyüyebilir. Ana gövde yumru gibi, odunsu, bir ya da birkaç adet yapraksı, yükselici ya da dik gövdelidir ve zaman zaman tabana yakın dallıdır. Yapraklar 4 ila 20 cm uzunluğunda ve 0,2 ila 0,8 cm genişliğinde, düz, otsu, zaman zaman kenarları dalgalıdır. Çiçek başları, ilkin 14 ila 26 mm, meyvede ise 40 mm uzunluğundadır. Dilsi çiçekler sarı renkli, arka bölümünde kırmızımsı ila mor renklidir. Kapçık 10 ila 20 mm uzunluğunda, kahverengidir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Akdeniz havzası ve Kafkasya’da yayılış gösterir. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Kayalık yamaçlar, çayırlar ve orman açıklıklarında görülür. Gebze ve İzmit ilçelerinde gözlemlenmiştir. Nisan ve haziran ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adı

Dilimizde iskorçina, yakı otu, yemlik, bırçaklık, tekesakalı, bırçalık, bırçalak, burçalak, goftigoda, murçalıh, pırçalık ve purçalak adları ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sahte Podospermum anlamına gelir. Cinsin Podospermum cinsi ile yakınlığına işaret eder. Podospermum Antik Yunanca ayaklı tohum anlamına gelir. Kapçık yapısına işaret eder. Cinsin Türkçe yaygın adı olan iskorçina (ex Scorzonera), cinsin bilimsel adından muharref gibi durmaktadır. Tür adı Latince esnek/yumuşakhassas anlamlarına gelir. Friedrich August Marschall von Bieberstein’in özgün tanımında tercih ile ilgili bilgi yoktur.

Gıda

Kök ve yapraklar pişirilerek tüketilebilir. Çiçekler çiğ olarak tüketilebilir. Çiçekler çikolata gibi kokar.

Fotoğrafları

Exit mobile version