Pseudopodospermum molle (İskorçina)

derleyen:

Uyarı: Site sahibi, sitede yer verilen her türden bilginin uzman görüşüne dayandırılmaksızın kullanılmamasını şiddetle tavsiye eder.

Özet

Pseudopodospermum molle (İskorçina) genelde makilik alanlarda görülen ve bahar ortasından yaz başına kadar çiçek açan bir bitkidir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Pseudopodospermum

İskorçina

Tanımı

Pseudopodospermum molle (İskorçina) halihazırda bazı kaynaklarda Scorzonera mollis adı ile geçmektedir. Genellikle 5 ila 35 cm büyüyebilen bir bitkidir. Ana gövde yumru gibi, odunsu, bir ya da birkaç adet yapraksı, yükselici ya da dik gövdelidir ve zaman zaman tabana yakın dallıdır. Yapraklar 4 ila 20 cm uzunluğunda ve 0,2 ila 0,8 cm genişliğinde, düz, otsu, zaman zaman kenarları dalgalıdır. Çiçek başları, ilkin 14 ila 26 mm, meyvede ise 40 mm uzunluğundadır. Dilsi çiçekler sarı renkli, arka bölümünde kırmızımsı ila mor renklidir. Kapçık 10 ila 20 mm uzunluğunda ve kahverengidir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Doğu Akdeniz havzası ve Kafkasya’da yayılış gösterir. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Kayalık yamaçlar, çayırlar ve orman açıklıklarında görülen bitki umumiyetle nisan ve haziran ayları arasında çiçek açmaktadır ve bitkiyi deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda Gebze ve İzmit ilçelerinde gözlemlemek mümkündür.

Türkçe adı

Dilimizde iskorçina, yakı otu, yemlik, bırçaklık, tekesakalı, bırçalık, bırçalak, burçalak, goftigoda, murçalıh, pırçalık ve purçalak adları ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sahte Podospermum anlamına gelir ve bu bağlamda cinsin Podospermum cinsi ile yakınlığına işaret eder. Podospermum Antik Yunanca ayaklı tohum anlamına gelir. Kapçık yapısına işaret eder. Cinsin Türkçe yaygın adı olan iskorçina (ex Scorzonera), cinsin bilimsel adından muharref gibi durmaktadır. Tür adı Latince esnek/yumuşakhassas anlamlarına gelir. Friedrich August Marschall von Bieberstein’in özgün tanımında tercih ile ilgili bilgi yoktur.

Gıda

Kök ve yapraklar pişirilerek, çiçekler çiğ olarak tüketilebilir. Çiçekler çikolata gibi kokar.

Fotoğrafları