Pseudopodospermum (İskorçina)

Tanımı

Podospermum cinsinin tamamı Scorzonera cinsine taşınmış, Scorzonera cinsine bağlı bazı türler de Pseudopodospermum cinsine çağrılmıştır. [Scorzonera için]: Tek, iki ya da çok yıllık bitkilerdir. Kök gövdesi kalın, silindirik, rizomlu ya da yumruludur. Yapraklar kökten çıkar ya da gövdededir. Yapraklar basit ve düz, şeritsi ila genişçe yumurtamsı mızraksı, saplı ya da sapsızdır. Çiçek başları gövde başına tek ya da birkaç adettir. İnvolukrum yumurtamsı ya da silindiriktir. Çiçekler beyazımsı ila sarı renklidir. Kapçık silindiriktir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sahte Podospermum anlamına gelir. Cinsin Podospermum cinsi ile yakınlığına işaret eder. Podospermum Antik Yunanca ayaklı tohum anlamına gelir. Kapçık yapısına işaret eder. Cinsin Türkçe yaygın adı olan iskorçina (ex Scorzonera), cinsin bilimsel adından muharref gibi durmaktadır.

Kocaeli’ndeki türler