Pseudopodospermum (İskorçina)

Özet

Pseudopodospermum (İskorçina) taksonomik durumları netlik kazanmamış olan ve benzerleri nedeniyle teşhisi güç olan bitkileri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Pseudopodospermum (İskorçina) çıplak ya da hafifçe havlı çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövde yaprakları almaşlı dizilişlidir. Yünsüz olan taban yaprakları saplı ilen gövde yaprakları sapsız ve sarılıcıdır. Yaprak ayası basit ya da teleksi, kenarları düz ya da dalgalı ve yüzey çıplak ya da kaba tüylüdür. Çiçek durumu birkaç kömeçten oluşan bileşik yapıdadır. Kömeçler çoğunlukla saplı ve ışınsaldır. Filariler birkaç sıra halinde üçgensi ila mızraksıdır. Çiçek tablası çıplaktır. Dilsi çiçekçikler sarı, pembe ya da mor renkli, çıplak ya da havlı ve uçları beş dişlidir. Kapçık 8 ila 28 mm uzunluğunda, 5 ila 10 adet kabarık çizgili, çıplak ya da salgılı ve hafifçe kavislidir. Sorguç 6 ila 28 mm uzunluğunda saçaklı kıllıdır. Cins Akdeniz havzası, Avrupa ve Batı Asya’ya özgüdür ancak günümüzde Amerika kıtasına da dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sahte Podospermum anlamına gelir. Cinsin Podospermum cinsi ile yakınlığına işaret eder. Podospermum Antik Yunanca ayaklı tohum anlamına gelir. Kapçık yapısına işaret eder. Cinsin Türkçe yaygın adı olan iskorçina (ex Scorzonera), cinsin bilimsel adından muharref gibi durmaktadır.

Kocaeli’ndeki türler