Pseudognaphalium (Yalancıbozağan)

Özet

Pseudognaphalium (Yalancıbozağan) genelde gösterişsiz çiçeklere sahip olan ve istilacı potansiyeli yüksek türleri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Pseudognaphalium (Yalancıbozağan) genellikle kazık ya da lifli köklü tek, iki ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Genellikle 15 ila 150 cm arası boylanabilirler. Gövde bir ya da daha fazla, genellikle dik ya da zaman zaman yatıktır. Yapraklar tabanda ve gövdede ya da çoğunlukla gövdede, almaşlı dizilişli, yünlü ya da salgılı tüylü, kenarları düz ve genellikle sapsızdır. Yaprak ayası darca mızraksı ya da ters mızraksı, tabanı sıklıkla gövdeye sarılıcı ve kenarları düzdür. İnvolukrum çoğunlukla çansı ya da silindiriktir. Kömeçler tablamsı olup gevşek terminal salkım halindedir.

Filariler 3 ila 7 sıra halinde, beyazımsı, gül, kahverengi ya da sarımsı, uzulukları farklı ve genellikle uca doğru kâğıtsıdır. Çiçek tablası düz ve pürüzsüzdür. Dişi çiçekçikler 25 ila 250 adet olup taç sarımsı renklidir. Erselik çiçekçikler 5 ila 20 adet olup taç sarımsı renklidir. Kapçık dikdörtgensi-sıkıştırılmış ya da silindirik ve genellikle çıplaktır. Sorguç 10 ila 12 adet kıllıdır. Cins dünyanın neredeyse tamamında yayılış göstermektedir. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sahte Gnaphalium anlamına gelir. Cinsin Gnaphalium cinsine yakın olmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Pseudognaphalium luteoalbum

Pseudognaphalium luteoalbum

Saman çiçeği