Site icon Kocaeli Bitkileri

Pseudognaphalium (Samançiçeği)

Pseudognaphalium luteoalbum

Pseudognaphalium luteoalbum: 28/07/2020; Uzunkum; 1 m.; deniz kıyısı. © Hüseyin Cahid Doğan

Tanımı

Tek, iki ya da çok yıllık otlardır. 15 ila 150 cm arası boylanabilirler. Gövde bir ya da daha fazla, genellikle dik ya da zaman zaman yatıktır. Yapraklar tabanda ve gövdede ya da çoğunlukla gövdede, almaşlı dizilişli ve genellikle sapsızdır. Yaprak ayası darca mızraksı ya da ters mızraksı, tabanı sıklıkla gövdeye sarılıcı ve kenarları düzdür. İnvolukrum çoğunlukla çansı ya da silindiriktir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sahte Gnaphalium anlamına gelir. Cinsin Gnaphalium cinsine yakın olmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Pseudognaphalium luteoalbum

Saman çiçeği

Exit mobile version