Proteales (Çınar takımı)

Bitkiler › Çınar takımı

Sucul bitkiler, çalı ve ağaçlardan oluşan bir takımdır. Takım büyük ölçüde tropikal kuşakta yayılış gösterir. Çınar, Banksia, Protea, Makademya fıstığı ve Hint lotusu gibi bitkileri bünyesinde barındırır. Takım büyük ölçüde güney yarımküreye özgüdür.

Platanaceae

(Çınargiller)

Proteaceae

(Proteagiller)