Primula (Çuhaçiçeği)

Tanımı

Çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Tüysüz ya da havlı, salgılı ya da salgısızdırlar. Yapraklar basittir ve tabanda rozet halindedir. Çiçek kurulu şemsiye, halka ya da tek haldedir. Çanak ters konik, çan biçimli ya da silindiriktir. Taç tüpü silindirik, taç ayası yayılıcı ya da çan biçimli, lobları düz ya da iki parçalıdır. Cins yoğunluklu olarak Himalayalar olmak üzere tropikal ve ılıman kuşaklara özgüdür. Yaygın olarak bilinen çok sayıda süs bitkisini barındırır. Bunlardan bazıları Kocaeli’de peyzaj ve mezarlara dikilir. Bitki çocukluğu simgeler.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca öncü anlamına gelir. Yılın ilk çiçek açan bitkilerinden olmasına atıftır. Bitkiler Priapus ve Flora’nın kızı Paralisos’un adını taşımaktadır. Nişanlısı Melicerta’nın ölümü üzerine kederinden ölen Paralisos, anne ve babası tarafından çuha çiçeğine dönüştürülmüştür.

Kocaeli’ndeki türler