Potentilla (Beşparmakotu)

Tanımı

Çok ya da nadiren tek yıllık otlardan ya da küçük çalılardan oluşan bir cinstir. Yapraklar parmaksı, teleksi ya da üç yaprakçıklıdır. Çiçekler genellikle tepede salkım ya da tek halde, beş ya da nadiren dört bölümlüdür. Ek çanak görülür. Taç yapraklar sarı, beyaz ya da nadiren kırmızı renklidir. Cins büyük ölçüde kuzey yarımküreye özgüdür. Bitki anne sevgisini simgeler.

Etimoloji

Cins adı Latince güçlü anlamına gelir. Cinsin bazı türlerinin güçlü tıbbi özelliklerine atıfta bulunur.

Anahtar

1. Bitki sitolonlu, çiçekler tek ve koltuklarda

2. Taç ve çanak yapraklar daima 5 adet, taç yaprak 7-11 mm 44. reptans

1. Bitki sitolonsuz, çiçekler terminal kümelerde

3. Taç yaprak sarı renkli, neredeyse daima çanak yapraktan daha uzun; kapçık çıplak

5. Boyuncuk daima tabanda konik, kapçıktan daha kısa, daha uzun ya da aynı uzunlukta

10. Boyuncuk kapçıktan daha kısa ya da aynı uzunlukta

17. Yaprakçıklar alt yüzeyde beyaz kaba tüylü, tüm tüyler kırışık

18. Yaprakçıklar çeşitli dişli ya da az teleksi, orta damarın yarısından bölünmüş; çiçek açan gövdeler dik ya da yükselici

17. Yapraçıklar alt yüzeyde beyaz kaba tüylü, seyrekçe havlı, üst yüzeyi yeşil renkli; taç yaprak 3,5-5 mm; çiçek durumu genellikle çok çiçekli gevşek talkım 11. argentea

17. Yaprakçıklar alt yüzeyde çeşitli tüylü, birkaç kırışık tüylü ya da değil, yeşil ya da gri ama asla beyaz kaba tüylü değil

20. Çiçek açan gövdeler terminal; yaprakların rozeti yok ya da birkaç adet

26. Boyuncuk kapçıkla aynı uzunlukta 14. inclinata

26. Boyuncuk kapçıktan daha kısa

27. Yaprakçıkların iki tarafı da seyrekçe ya da yoğunca tüylü; çiçek açan gövdeler tüylü

28. Bitki yoğunca salgılı tüylü, salgılı tüyler kısa salgısız tüylerden çok daha uzun; taç yaprak soluk sarı renkli 17. astranica

28. Bitki salgısız ya da birkaç salgılı tüylü, salgılı tüyler kısa salgısız tüylerden daha kısa, taç yaprak sarı renkli

29. Yaprakçık 5(-7), genişçe ters yumurtamsı ila dikdörtgensi, minikçe kütdişli-dişli 18. detommasii

29. Yaprakçık (5-)7, genellikle dikdörtgensi-şeritsi, testere dişli, çentikli-testere dişli ila tabanda derin teleksi 20. recta

Kocaeli’ndeki türler

Potentilla indica

Potentilla indica

Hint çileği

Potentilla detommasii

Potentilla detommasii

Şehir parmakotu

Potentilla micrantha

Potentilla micrantha

Cüce parmakotu

Potentilla inclinata

Potentilla inclinata

Eğri parmakotu

Potentilla astracanica

Potentilla astracanica

Yıldız parmakotu

Potentilla aurea

Potentilla aurea

Altın parmakotu

Potentilla argentea

Potentilla argentea

Gümüş parmakotu

Potentilla reptans

Potentilla reptans

Reşatınotu

Potentilla recta

Potentilla recta

Su parmakotu