Potamogetonaceae (Susümbülügiller)


Dolaşım

BitkilerKurbağakaşığı takımı › Susümbülügiller

Genel bilgiler

Sucul bitkilerden oluşan bir ailedir. Gövde uzatılmış ve esnektir. Yapraklar almaşlı ya da karşılıklı dizilişli, basit, tabanda kılıflıdır. Aile dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Aile anahtarı

Çoğunlukla tatlı sularda görülen, batık ya da yüzücü yapraklı ya da zaman zaman karasal, rizomları ya da kış tomurcukları ile çok yıllık olan sucul bitkilerden oluşan bir ailedir. Gövdeler uzatılmış ve esnektir. Yapraklar almaşlı ya da karşlıklı dizilişli, basit ve tabanda kılıflı; kılıf yaprak tabanına yapışık ya da yaprak ve gövde arasında serbesttir. Çiçek kurulu yükselici ya da batıktır. Çiçekler koltuklarda saplı başak formunda, küçük, çok simetrili ve erseliktir. Çiçek örtüsü bölümleri 4 adet ve kabzalıdır. Ercik 4 adettir ve taç yaprak pençelerine yapışıktır. Ginokeum üst durumludur. Karpel (1-)4 adet, serbest ya da tabanda kısaca kaynaşık ve tek yumurtalıklıdır. Tepecik kısa ya da uzun ve sapsızdır. Meyvecikler kapalı, üzümsü ya da kapçık formundadır.

1. Yapraklar almaşlı dizilişli, saplı ya da sapsız; meyvecikler üzümsüdür 1. Potamogeton (Susümbülü)
1. Yapraklar karşılıklı dizilişli; sapsız; meyvecikler kapçıksıdır 2. Groenlandia (Suteleği)
3. Stuckenia (Sutarağı)
4. Zannichellia (Sukılı)

Literatür

O Přirozenosti rostlin, aneb rostlinar 1(7): [1], 3. 1823. Bercht. & J.Presl