Potamogetonaceae (Susümbülügiller)

Özet

Potamogetonaceae (Susümbülügiller), tatlı ve acı sularda görülen ve su kuşları için önemli olan bitkileri barındıran bir ailedir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Alismatales

Kurbağakaşığı takımı

Tanımı

Potamogetonaceae (Susümbülügiller), çok ya da nadiren tek yıllık ve sucul bitkilerden oluşan bir ailedir. Bitkiler çıplaktır ve suyun tabanında köklenirler. Gövde uzatılmış ve esnektir. Üst gövdeler diktir ve su yüzeyine kadar ulaşır. Yapraklar almaşlı ya da karşılıklı dizilişli, basit, saplı ya da sapsız, tabanda kılıflıdır. Aileye bağlı tüm türlerde batık yapraklar görülür ancak yüzücü yapraklar her türde bulunmaz ve bunlar genelikle saplı olur. Stipül boyunca görülür ya da sadece genç sürgünlerde mevcuttur. Çiçek durumu saplı, terminal ya da koltuklarda, 2 karşılıklı çiçek halinde ya da çok sayıda çiçekli sıkı bir başak formundadır. Çiçekler erselik, küçük, su yüzeyinde ya da nadiren batıktır. Ercik dört adet olup tepaller ile karşılıklıdır. Meyve ayrık karpelli (apocarpous) olup sapsız meyvecikler taşır. Meyvecik başına tek tohum mevcuttur.

Aile halihazırda dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Aileye bağlı çok sayıda tür, elverişsiz koşullar altında iken ömürlerini uzatmaya yönelik turionlar üretir. Aileye bağlı türlerin teşhisinde en önemli anahtar meyvedir. Bazı türler su kuşları için önemli bir besin kaynağıdır, ayrıca bazı türleri de akvaryum ticareti için yetiştirilmektedir. [Sinonimler, Cinsler]

Etimoloji

Aile adını, Potamogeton cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki cinsler

Potamogetonaceae (Susümbülügiller)

Groenlandia

Suteleği

Potamogeton perfoliatus

Potamogeton

Susümbülü

Stuckenia pectinata

Stuckenia

Sutarağı

Potamogetonaceae (Susümbülügiller)

Zannichellia

Sukılı