Potamogeton trichoides (Tüylü susümbülü)

derleyen:

Özet

Potamogeton trichoides (Tüylü susümbülü), sulak alanlarda görülen ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde varlığı tehdit altında olan bir türdür.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Alismatales

Kurbağakaşığı takımı

Potamogetonaceae

Susümbülügiller

Potamogeton

Susümbülü

Tanımı

Potamogeton trichoides (Tüylü susümbülü), çok yıllık bir bitkidir. Rizom yoktur ya da sadece büyüme mevsiminin sonunda mevcuttur. Mevcut olduğunda ipliksi, silindirik ve zaman zaman koltuklarda ya da uçta yumrular geliştirir. Turionlar uçta ya da koltuklarda bulunur, normal tomurcuklardan farklı olmamakla birlikte daha koyu ve daha katıdır. Gövde 40 cm uzunluğunda (nadiren 2 metreye kadar uzayabilir), silindirik ya da hafifçe sıkıştırılmış, dallı ve incedir. Yaprakların tamamı batık, 3 ila 4 cm uzunluğunda, 0,3 ila 1 mm genişliğinde, ipliksi, kenarları düz, görece sert, tepeye doğru kademeli olarak sivrilme eğiliminde, 3 damarlı ve ortadaki damar belirgin, yanal damarlar ise belirgin değildir. Kulakçık 6 ila 12 mm uzunluğunda, çoğunlukla açık, kıvrık ve otsudur. Çiçek kurulu sapı 1,5 ila 7 cm uzunluğundadır. Çiçek kurulu suyun dışında, 1,5 cm uzunluğunda ve 3 ila 5 arası sayıda çiçeklidir. Meyvecikler 3 mm uzunluğunda ve yuvarlaktır.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrupa, Akdeniz havzası ve Afrika’da yayılış gösterir. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Göl ve derelerde görülen bitki Haziran ve ağustos ayları arasında çiçek açmakta olup Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda Körfez ilçesinde gözlemlenebilir.

Türkçe adı

Dilimizde tüylü susümbülü adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca nehir komşusu anlamına gelir. Cinsin sucul karakterine işaret eder. Tür adı Antik Yunanca kıl gibi anlamına gelir ve bu bağlamda türün yapraklarının ince olmasına işaret eder. Tüylü susümbülü adı bitki için uygunsuzdur, çünkü bitki tüylü değildir. Trichoides, yukarıda belirtildiği üzere bitkinin yapraklarının kıl gibi ince olmasına işaret eder.

Fotoğrafları